Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Sažetak politike

U KVALIKON d.o.o. privatnost pojedinaca će se uvijek poštivati u skladu sa zakonima, Općom uredbom EU i organizacijskim načelima privatnosti utvrđenima ovom politikom. Osobni podaci radnika, klijenata i interesnih partnera s kojima raspolažemo ne smiju se staviti na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez pristanka ispitanika. O svakoj eventualnoj pogrešci u zaštiti osobnih podataka biti će obaviješteni ispitanik i Agencija za zaštitu podataka(AZOP), a društvo će poduzeti sve raspoložive mjere da se smanji negativni učinak po ispitanika.

Uvod

U KVALIKON d.o.o. svi podaci koje pribavljamo, obrađujemo, pohranjujemo ili prenosimo, a koji se odnose na pojedince (ispitanike), moraju biti primjereno zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili zlonamjernih promjena. Kod pribavljanja, pohranjivanja, obrade ili prijenosa informacija koje se odnose na ispitanika, moramo u svakom trenutku poštivati njihove želje i prava na privatnost. Svi radnici koji na bilo koji način dolaze u kontakt s podacima ispitanika upoznati su sa svim pravilima zaštite privatnosti pojedinca, a imaju obvezu potpisati Izjavu o tajnosti u kojoj se obvezuju na odgovornost u slučaju njihovog doprinosa povredi podataka ispitanika.

Ciljevi zaštite privatnosti

KVALIKON d.o.o. će:

 1. Koristiti metode koje omogućuju razumijevanje rizika privatnosti ispitanika za podatke koji se obrađuju
 2. Poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka ispitanika u smislu zaštite njegove privatnosti
 3. Sačuvati integritet osobnih podataka ispitanika
 4. Dosljedno primjenjivati utvrđena načela privatnosti ispitanika
 5. Osigurati da se dosljedno provodi Kodeks ponašanja voditelja i izvršitelja obrade
 6. Osigurati da privatnost neće negativno utjecati na prihvaćanje proizvoda odnosno usluge od strane korisnika

Načela privatnosti

 1. Provest će se procjena učinka na privatnost za sve sustave ili procese uključene u pribavljanje, rukovanje ili pohranjivanje osobnih podataka.
 2. Radnici će biti svjesni i odgovorni za pridržavanje zahtjeva za privatnost primjenljivih na njihovu ulogu.
 3. Osigurat će se financiranje odgovarajućih aktivnosti nadzora privatnosti u operativnim procesima i procesima upravljanja projektom.
 4. Izvještaji o statusu zaštite podataka bit će na raspolaganju svima u KVALIKON d.o.o.
 5. Neće se tolerirati situacije koje mogu organizaciju dovesti u kršenje zakona i propisa.

Odgovornosti

Svi rukovoditelji su odgovorni osigurati da radnici koji rade pod njihovim nadzorom štite informacije u skladu sa standardima organizacije.

Svaki rukovoditelj i radnik ima odgovornost za privatnost kao dio obavljanja svog posla.

Primjena

Sve pojedinačne politike koje su u vezi s privatnošću njihova načela i smjernice čine sastavni dio ove politike.

Ova politika i njene odrednice, danom objavljivanja postaju obavezom svakog radnika u KVALIKON d.o.o.. Svako njeno nepoštivanje ili zaobilaženje smatrat će se povredom radne dužnosti.