Savjetodavne usluge

 

Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001
Sustav upravljanja kvalitetom može uvesti svaka organizacija koja želi dugoročno ostvariti poboljšanja na svim područjima poslovanja.

Prednosti uvođenja sustava upravljanja kvalitetom:
• poticanje učinkovitijeg poslovanja i uštede vremena,
• pružanje podrške menadžmentu u procesu upravljanja,
• definiranje ovlasti i odgovornosti u cijeloj organizaciji,
• omogućavanje stvaranja pozitivnog ozračja među zaposlenima,
• smanjenje praznog hoda i operativnih troškova u dugom roku,
• povećanje udjela na tržištu kroz dodanu vrijednost u kvaliteti proizvoda ili usluge,
• smanjenje broja reklamacija i pritužbi kupaca.

Sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001
Sustav upravljanja okolišem može uvesti svaka organizacija koja želi potvrditi svoju učinkovitost, smanjiti količinu otpada i negativan utjecaj na okoliš.

Prednosti uvođenja sustava upravljanja okolišem:
• stvaranje pretpostavki za poboljšanu učinkovitost i smanjenje troškova,
• poboljšavanje korporativne slike i vjerodostojnosti,
• kontrola učinaka utjecaja na okoliš, sada i u budućnosti,
• ocjenjivanje usklađenosti sa zakonskim i regulatornim zahtjevima,
• omogućavanje prikladnih odgovora na izvanredne situacije,
• umanjivanje negativnih utjecaja na okoliš.

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu prema OHSAS ili ISO 45001
Djelotvoran sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti promiče siguran i zdrav radni okoliš, pružajući okvir za identifikaciju i nadzor svih rizika vezanih uz zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Prednosti uvođenja sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu:
• minimiziranje ili uklanjanje rizika na radu za zaposlenike,
• stvaranje baze za zdravije i sigurnije radnom okružje,
• smanjivanje prekida na radu, zbog nesreća i nezgoda na radu,
• omogućavanje zakonodavne i regulatorne usklađenosti,
• smanjivanje vjerojatnosti za neusklađenost i novčane kazne od strane nadležnih inspekcija.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO 27001
Sustav za upravljanje informacijskom sigurnošću stvara bazu za sigurnost informacija, izgradnjom adekvatne infrastrukture informacijske sigurnosti, kako bi se umanjio rizik od gubitka i oštećenja podataka te drugih prijetnji informacijskom sustavu.

Prednosti uvođenja sustava informacijskom sigurnošću:
• omogućavanje zaštite informacijske strukture u svim procesima upravljanja,
• smanjivanje troškova zbog incidenta i prijetnji,
• omogućavanje usklađenosti sa korisničkim i zakonskim zahtjevima,
• definiranje ovlasti i odgovornosti na svim razinama upravljanja,
• integriranje svih poslovnih operacija u jedinstveni sustav informacijske sigurnosti.

Sustav upravljanja objektima i sustavima podrške (Facility Management) prema ISO 41001
Upravljanje objektima i sustavima podrške mogu uvoditi sve organizacije koje obavljanju poslove Facility Managementa.

Prednosti uvođenja sustava upravljanja objektima i sustavima podrške:
• jasna diferencijacija u kvaliteti pružene usluge u odnosu na konkurenciju,
• jednoznačno definirane ovlasti i odgovornosti u organizaciji,
• usklađenost planova i ciljeva poslovanja sa uvjetima koje zahtjeva naručitelj,
• usklađenost sa zakonodavnim i regulatornim okvirom,
• smanjenje broja reklamacija i pritužbi,
• smanjenje troškova u dugom roku, kroz kontinuirano povećanje kvalitete usluge.

Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001
Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (mita i korupcije) pomaže organizaciji spriječiti, otkriti i otkloniti podmićivanje te stvoriti bolju etičku poslovnu kulturu.

Prednosti uvođenja sustava za suzbijanje podmićivanja:
• omogućavanje efikasne borbe protiv podmićivanja,
• promicanje etičke poslovne kulture,
• dokazivanje predanosti zaposlenika u primjeni najboljih praksi protiv davanja i primanja mita,
• praćenje rizika i upravljanje rizicima poslovanja vezanim uz podmićivanje,
• osiguravanje zakonodavne i regulatorne usklađenosti,
• uspostavljanje povjerenja od strane korisnika.

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301
Učinkovit sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja pomaže organizaciji da razvije, održava i unaprjeđuje svoju najbolju praksu kako bi učinkovito reagirala na poremećaje u poslovanju.

Prednosti uvođenja sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja:
• uspostavljanje okvira za identifikaciju, smanjenje i upravljanje prijetnjama za organizaciju,
• povećavanje efikasnosti poslovanja pomoću pristupa najboljoj praksi,
• omogućavanje usklađenosti sa zakonodavnim i regulatornim okvirom,
• smanjivanje vremena koje je potrebno za odgovor na incident i minimiziranje prijetnje,
• jačanje povjerenja korisnika,
• omogućavanje kontinuirane procjene i upravljanja rizicima.

Uvođenje i poboljšavanje sustava Financijskog upravljanja i kontrola (FMC)
Organizacije koje čine javni sektor, imaju zakonsku obvezu uvođenja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Prednosti uvođenja i poboljšavanja sustava financijskog upravljanja i kontrola:
• kreiranje jasne i transparentne strategije poslovanja,
• definiranje svih procesa organizacije i načina njihovog mjerenja i praćenja,
• utvrđivanje jasnih pokazatelja uspješnosti, na temelju kojih je omogućeno izvješćivanje o postignutim rezultatima i učincima,
• usklađenost poslovnih ciljeva sa strateškim planom, financijskim planom i operativnim planovima i programima, odobrenim proračunom i zakonskim propisima,
• kvalitetno, efikasno i mjerljivo upravljanje rizicima koji mogu utjecati na ostvarenje poslovnih ciljeva,
• transparentno i učinkovito praćenje i vrednovanje postignutih rezultata.

 

Auditi dobavljača po nalogu klijenta

Radimo provjere sustava vaših dobavljača, u dogovorenom opsegu.

 

EU projekti (poljoprivreda)

U suradnji s iskusnim timom stručnjaka, za vas pripremamo projekte za dobivanje sredstava iz EU fondova.

Za sve informacije, stojimo Vam na usluzi.

Kontakt: tomislav.dobrovic@kvalikon.hr